260
Łącznie
249
Mieszkalnych
5
Technicznych
6
Usługowych